Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Kht.

Az országban elsőként, 1994-ben kísérleti jelleggel alapított Ügynökség munkájával, elért eredményeivel igazolta létjogosultságát. Két évvel később, a tapasztalatokat figyelembe véve, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapján újabb feladatokat is ellátó szervezet dinamikus fejlődésnek indult, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeteként végezte tevékenységét, 2003. januárjától immár közhasznú társaság formában.  2006 decemberében a kht.-t megvásárolta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás és a kht. lett a Társulás munkaszervezete. Bővült a tevékenységi kör, mely igényelte a cégnév megváltoztatását is azért, hogy az új profilnak jobban megfelelhessen.  A szervezet új neve Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht. lett, rövid neve pedig Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Az ügynökség feladatköre  

A kiemelten közhasznú szervezetként működő közhasznú társaság működésének célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy olyan nonprofit jellegű szervezet működjön, amely elősegíti egyrészt a többször módosított, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott kormányzati, helyi önkormányzati, önkormányzati területfejlesztési társulások, másrészt a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben meghatározott helyi önkormányzati, önkormányzati társulások feladatainak megvalósítását. 


 a.) a társulás menedzseri szervezeteként hatékonyan koordinálja és szervezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Program előkészítését, és megvalósítását, 

b.) biztosítja a Program megvalósításához szükséges saját forrás és támogatási források beszerzését, 

c.) megszervezi és koordinálja a korszerű, egységes szilárdhulladék-gazdálkodási tevékenységet a Társulás működési területén, 

d.) gondoskodik a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer folyamatos továbbfejlesztéséről, 

e.) illeszkedik a területfejlesztés intézményrendszerébe, 

f.) működésével - a térség társadalmi és gazdasági fejlődése, a területfejlesztési törekvések sikerre vitele érdekében - alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet lát el, 

g.) tevékenységével a megye gazdasági struktúraváltásának felgyorsítását, a térségi gazdasági integrációk kialakulását, a kistérségi gazdaságfejlesztési együttműködés felerősítését, a tőkebevonást és a munkahelyteremtés feltételeinek javítását szolgálja, 

h.) elősegíti az a térség euro-atlanti integrációját.  

Főbb tevékenységek címszavakban 

  • Együttműködés a megyében működő kistérségi önkormányzati társulásokkal
  • Forráskoordináció, decentralizált források menedzselése
  • Fejlesztési tanulmányok kidolgozása
  • A régiómarketing és a befektetés-ösztönzés koordinálása
  • Humánerőforrás-fejlesztés
  • Megyei, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése
  • Monitoring tevékenység

 Fontosabb adatok, információk Tulajdonos:

Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás alapítói: 241 önkormányzat. 

Törzstőke: 75.000.000 Ft- azaz hetvenötmillió Ft. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

DR. OLÁH ALBERT elnök

GIBA TAMÁS

JUHÁSZ ZOLTÁN

LIPŐK SÁNDOR

NÉMETH KÁROLY

SZABÓ ISTVÁN

SZABÓ JÁNOS  

Könyvvizsgáló: I.W.T. Nemzetközi Gazdasági, Vagyonkezelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK