Sajtószoba

„Az Új Széchényi Terv támogatásával valósult meg Tiszaszentmárton hulladéklerakójának rekultivációja” Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft., mint a tiszaszentmártoni hulladéklerakó tulajdonosa 78.303.085 Ft-os Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert a hulladéklerakó rekultivációjának elvégzésére. A rekultiváció megvalósulásával Tiszaszentmárton lakossága szebb és lényegesen egészségesebb környezetben élhet.

A Tiszaszentmártoni hulladéklerakó a települési szilárdhulladék lerakókkal kapcsolatos jogi szabályozás bevezetése előtt létesült, így nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletnek. A lerakó a rekultivációt megelőzően - kialakításából adódóan - a vízre, a talajra és a levegőre, mint környezeti elemekre nézve potenciális szennyező forrást jelentett. Az érvényben lévő jogszabály értelmében az üzemeltető – a tulajdonos önkormányzatok feladatát átvállalva - gondoskodni köteles a hulladéklerakó rekultivációjáról.

A hulladéklerakó rekultivácójával megszűnt annak veszélye, hogy a lerakott, kezeletlen, fedetlen hulladék bármely környezeti elemben szennyezést okozzon. A hulladéklerakó tulajdonosa, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. különös figyelmet fordít arra, hogy a szolgáltatási területén a hulladék-közszolgáltatási tevékenysége során teljes mértékben figyelembe vegye a lakosság igényeit és a környezetvédelmi szempontokat. A 2012. július 20.-án megkötött Támogatási Szerződés eredményeként az Új Széchenyi Tervből 95 %-os támogatási intenzitás mellett 78.303.085 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az első ütemű rekultiváció megvalósítására. A hulladéklerakó rekultivációja során megvalósuló átmentei felső lezáró rekultivációs rétegrend az alábbiak szerint kerül kialakításra:


• tömörített hulladéktest,
• 20 cm vastag kiegyenlítő réteg,
• 40 cm fedőréteg.
• a záróréteg kialakítása után a lezárt depónia felülete őshonos növényfajokkal került füvesítésre.

A hulladéklerakó rekultivációjának megvalósulásával a Tiszaszentmárton település területén élő mintegy 1.137 embert érő környezeti kockázat lényegesen csökkent.

A projekt 2012. szeptember 17.-én kezdődött és 2013. március 31.-én fejeződik be.

Projekt információ:

KEDVEZMÉNYZETT

Éberhardt Gábor, ügyvezető
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
+36 20 516 1011
eberhardt@eakhulladek.hu
________________________________________
PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET

Barta Zoltán, projekt menedzser
BIO-GENEZIS Környezetvédelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.
+36 30 269 1961
bio.genezis@chello.hu

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK