II. ÜTEM

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003

Előzmények:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a Megyei Területfejlesztési Tanács vezetésével 2000-ben dolgozta ki a megyében keletkező települési szilárd hulladékok kezelésének koncepcióját. Erre alapozva 2001-ben készült el a megye települési szilárd hulladékai kezelésének stratégiai programja, amely számos beruházást tartalmaz. 2004-ben a Megyei Területfejlesztési Tanács vezetésével az önkormányzatok elkészítették és benyújtották a program Európai Unió Kohéziós Alap Támogatási Kérelméhez szükséges dokumentumokat. Az Európai Bizottság a 2004-2006 programozási időszakban a Projekt csak egy részének pénzügyi támogatásához járult hozzá. 
Az I. ütem megvalósítására az önkormányzatok által 2006-ban megalakított Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2006. március 29-én Támogatási Szerződést kötött a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezetével, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal. A projekt célja a fejlesztéssel érintett lakosság számára olyan települési szilárd hulladékgyűjtési-kezelési rendszer megvalósítása, amellyel teljesülnek mind az Európai Unió vonatkozó követelményei, mind az ezekkel harmonizáló hazai jogszabályok előírásai. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott települések megállapodtak, hogy a régión belül három önálló gyűjtőkörzetet hoznak létre.
A projekt megvalósítására két szakaszban kerül sor. Az I. ütemben 2011. december 31-ig megvalósult beruházás során 3 zöldmezős regionális hulladéklerakó telep épült, Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán, valamint megépült a nyíregyházi hulladékválogató csarnok. 
A Szilárdhulladék Projekt I. ütemében nem épültek meg a mechanikai-biológiai kezelés létesítményei, pedig ezt a környezetvédelmi hatóság az új központok lerakóinak engedélyezésénél feltételül szabta.

A projekt céljai:

A Szilárdhulladék Projekt II. ütem tartalmazza a szelektív hulladékrendszer fejlesztést és a mechanikai-biológiai előkezelők telepítését mindhárom regionális központban. A lakosság részére a szelektív gyűjtéshez és a házi komposztáláshoz szükséges eszközök számát növelni kell, hiszen ezek hiányában a szelektív gyűjtés fejlesztése nem megoldott. Bár a térségben megépültek a szükséges kapacitású komposztálók, de a zöldhulladék gyűjtés fejlesztésével növelni kell a létesítmények kihasználtságát.
A Társulás a II. ütemre vonatkozó pályázatát az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszere keretében, a KEOP 1.1.1/2F/09-11 számú felhívásra 2012. augusztus 22-én nyújtotta be.

A Projekt elemei:

  • Mechanikai-biológiai kezelőmű létesítése Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden.
  • Szelektív gyűjtés fejlesztése házhoz menő gyűjtéssel és gyűjtőszigetekkel.
  • Meglévő, projekten kívüli kapacitások igénybevétele (Nyíregyházi komposzttelep, meglévő hulladékudvarok és hulladékgyűjtő járművek további használata).
  • Hulladékmegelőző intézkedések (házi komposztálás elterjesztése és lakossági tudatformálás).

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2013. június 30.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015. augusztus 31.

A jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a Projektet a Magyar Kormány több mint 94%-os intenzitással, 3.485.727.054 forinttal támogatja. A szükséges önerő 207.992.146 Ft. A projekt összköltsége 3.693.719.200 Ft.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK