Tisztelt Látogató!

Honlapunkra kattintva Ön máris jelezte érdeklődését Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye eddigi legambiciózusabb környezetvédelmi projektje iránt. Az oldalakon böngészve, remélem, részletesen képet kap erről a sok ember életét érintő, jövőbe mutató vállalkozásról. 

Az európai uniós támogatással indított hosszú nevű Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Program ugyanis túlzás nélkül új korszakot nyit a vármegye – és mellette közel egy tucatnyi zempléni település – környezethez való viszonyában.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával ezekben a hónapokban egy olyan nagyívű fejlesztés részesei vagyunk, amely a 21. századhoz méltó színvonalon oldja meg 240 település, 217 416 háztartás, közel hatszázezer ember hulladékkal kapcsolatos gondjait. 

Hogy mekkorák ezek a gondok? Elképzelni is nehéz. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ma évente hozzávetőleg 250.000 tonna települési szilárd hulladék keletkezik, amelyiknek a sorsa ma még nagyobb részt nem rendeződik megnyugtatóan. A vármegye felismerte, hogy ez a helyzet nem tartható, ezért az Európai Uniós irányelveknek megfelelő, hosszú távon működőképes, lehetőleg az egész vármegyében egyszerre használatba vehető komplex települési hulladékkezelési rendszert kell kiépíteni. 

A rendszer kiépülése révén a hulladék által okozott környezetszennyezés és egészségkárosító kockázat a minimálisra csökkenthető a térségben. Elérhető vele az a cél, hogy a keletkezett szilárd hulladék lehető legnagyobb hányada újrahasznosuljon, és csak a már tovább nem hasznosítható hulladék kerüljön új, minden előírásnak megfelelő, korszerű és biztonságos hulladéklerakókba. Egy ilyen rendszerrel az is elérhető, hogy a szelektív gyűjtési arány tíz éven belül érje el a 30-40%-ot. 

Ez a projekt a természeti erőforrások, a környezet iránti felelősség mellett még egy nagyszerű dolgot példáz: az összefogás erejét. Azt a szemléletet, aminek a révén –sokéves, gyakran kilátástalannak tűnő előkészületek után – ez az előremutató program mára lassan szemmel látható, kézzel fogható valósággá válik, minden ebben a térségben élő polgár, és főként a jövő generáció javára.      

 

Seszták Oszkár
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés,
és a Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke

Hírek, akutális

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK